Tehergépkocsi tanfolyam

„C” kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • “B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 66 óra Közlekedési ismeretek; a gépkocsivezetés elmélete; szerkezeti és üzemeltetési ismeretek; munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
 • Rutinoktatás: 4 óra
 • Városi vezetés 6 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Forgalmi vizsgaóra: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: rutin, forgalmi vizsga.

Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki

 • az „C” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • 2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett, előírt 300 km menettávot teljesítette
Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Rutin vizsgadíj Biz.ell. Üz. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
C elmélet 68.000.- 17

14.500.-

246.500.- 314.500.- Kresz:10.500.- Szü:10.500.- Munkav.:10.500.- 9700.- - 24.000.- 65.200.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

Kezdő vezetői engedély

“C” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.