Autóbusz tanfolyam

„D” kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • írásbeli nyilatkozata alapján a írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011. (XII.28.) Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • “B” és “C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 28 óra (Közlekedési ismeretek; a gépkocsivezetés elmélete; szerkezeti és üzemeltetési ismeretek; biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés.)
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Városi vezetés 17 óra
 • Országúti vezetés 4 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra.
 • Rutin és forgalmi vizsga: 2 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki

 • az „D” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • 2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 21 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin , biztonság ellenőrzési és üzemeltetési vizsgát tett
Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Rutin vizsgadíj Biz.ell. Üz. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
D 55.000.- 31 7900.- 244.900.- 299.900.- 4600.- 3500.- 4400.- 18.500.- 31.000.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

Kezdő vezetői engedély:

“D” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható