„A2” motorkerékpár kategória

„A2” motorkerékpár kategória:

Olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott       közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 22 óra Közlekedési ismeretek; Járművezetés elmélete, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Városi vezetés 8 óra
 • Országúti vezetés: 2 óra
 • Járműkezelési és gyakorlati vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • -Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • -Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.

KRESZ elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki:

 • az „A2” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • nem áll az elméleti vizsga eltiltás hatálya alatt.
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 • 1. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

A gyakorlati oktatások és a vizsga során a módosított 24/2005. számú rendeletben meghatározott és előírt öltözet kötelező:

 • Magas szárú cipő vagy csizma,
 • Protektoros kabát
 • Protektoros nadrág (vagy térdvédő),
 • Protektoros kesztyű,
 • Bukósisak (ha nincs plexivédővel ellátva, akkor motor szemüveg).

  A fentiekkel kapcsolatban az oktatóval mindenképpen előzetes egyeztetés szükséges.

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • sikeres elméleti vizsgát tett,
 • a tanfolyam gyakorlati oktatási részét elvégezte
Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Járműkez. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
A2 40.000.- 17 5500.- 93.500.- 133.500.- 4600.- 4700.- 11.000.- 20.300.-
A2                             
2 éven belül A1
13 5500.- 71.500.- 71.500.- 4700.- 11.000.- 15.700.-
A2                                
2 éven túl  A1
25.000.- 9 5500.- 49.500.- 74.500.- 4600.- 4700.- 11.000.- 20.300.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, valamint
 • a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik.

Elsősegély tanfolyam

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.