„CE” Tehergépkocsi+nehézpótkocsi kategória

„C+E” kombinált kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. “C” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28) Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • “C” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Tanfolyam tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 80 óra Közlekedési ismeretek; a gépkocsivezetés elmélete; szerkezeti és üzemeltetési ismeretek; biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés; munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Városi vezetés 15 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Éjszakai vezetés: 2 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
 • Rutin és forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Elméleti vizsgára az a tanuló bocsátható, aki:

 • az „C” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
 • 2. Egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas. (13/1992. (VI. 26.) Nm rendelet) az erről szóló orvosi alkalmassági vélemény eredeti példányát bemutatta

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.
A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves; C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin és biztonság ellenőrzési és üzemeltetési  vizsgát tett
Kategória Elmélet  Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Rutin vizsgadíj Biz.ell. üz. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
CE 63.000.- 15 9000.- 135.000.- 198.000.- Kresz:4600. Szü:4600.- 3500.- 4400.- 11.000.- 28.100.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

Kezdő vezetői engedély

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

Képzési tájékoztató-Vállalkozási feltételek