„BE” Személygépkocsi + nehézpótkocsi kategória

„B+E” kombinált kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. “B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, a “B” járműkategóriában meghatározottak kivételével. B” kategóriába tartozó vontató jármű és nehéz pótkocsi vagy nehéz félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a nehéz pótkocsi vagy nehéz félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot meghaladja.

Tanfolyamra az vehető fel, aki:

 • 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 326/2011 (XII.28)Kormányrendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • “B” kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik
 • alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati tantárgyai:

 • Elméleti alapismeretek: 22 óra Közlekedési ismeretek; a gépkocsivezetés elmélete; szerkezeti és üzemeltetési ismeretek; biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés; munkavédelem, tűzvédelem, szállítás
 • Alapoktatás: 6 óra
 • Városi vezetés 4 óra
 • Országúti vezetés: 4 óra
 • Hegyvidéki vezetés: 2 óra
 • Rutin és forgalmi vizsga: 1 óra

Vizsgatárgyak:

 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • az „BE” kategóriánál az előírt életkort betöltötte vagy annál 3 hónappal fiatalabb
 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte , és az első vizsgaidőpontig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint 9 hónap telt el,
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáját, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

Az elméleti foglalkozások időtartama: 45 perc
Gyakorlati tanóra időtartama: 50 perc

Gyakorlati vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki:

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres rutin , biztonság ellenőrzési és üzemeltetési vizsgát tett
Kategória Elmélet Gyakorlat óra Gyakorlat ft/óra Gyakorlat összesen Tandíj összesen Elméleti vizsgadíj Rutin vizsgadíj Biz.ell. Üz. Vizsgadíj Forgalom vizsgadíj Vizsgadíj összesen
BE 55.000.- 17 7500.- 127.500.- 182.500.- Kresz: 4600.-Szü.: 4600.-Munkav.:4600.- 3500.- 4400.- 11.000.- 32.700.-

A gyakorlat képzés tandíjára részletfizetést biztosítunk.

Vizsgaigazolást csak az a tanuló kaphat, aki:

 • eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

Kezdő vezetői engedély:

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható

Képzési tájékoztató-Vállalkozási feltételek